?> InstaForex Mijozining kabineti :: Mijoz kabinetining parolini tiklash
Operatsiyalar bo'yicha hisobot

Mazkur sahifada generatsiya qilish uchun berilgan vaqt davr mobaynidagi savdo natijalari to'g'risida hisobot mavjud. Siz hisobotni istgan uch formatda saqlashingiz mumkin: XLS, HTML, PDF.

The information contained in the letter is confidential, so we recommend you keep it safe and do not send it to third parties.