Tin tức và sự kiện
Thông báo hợp đồng tương lai sẽ hết hạn vào tháng 11 năm 2021
2021-11-05 11:47:00

Chúng tôi xin thông báo cho bạn về ngày hết hạn của hợp đồng tương lai vào tháng 11 năm 2021. Vào những ngày tiếp theo, các lệnh mua tài sản được liệt kê sẽ được đóng lại. Vui lòng tham khảo thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch. Chúng tôi đã chia danh sách tài sản thành hai bảng để bạn tiện theo dõi.

Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai về dầu thô và khí đốt:

 • #CL - 19.11.2021
 • #NG - 26.11.2021

Sau khi đóng, lệnh CL và NG sẽ tự động được mở lại trong phiên giao dịch tiếp theo.

Ngày hết hạn đối với các tài sản hàng hóa khác:

 • #QMZ21 - 18.11.2021
 • #QGZ21 - 24.11.2021
 • #ZCZ21 - 30.11.2021
 • #ZLZ21 - 30.11.2021
 • #ZMZ21 - 30.11.2021
 • #CCZ21 - 16.11.2021
 • #JOX21 - 01.11.2021
 • #KCZ21 - 19.11.2021
 • #LBSX21 - 15.11.2021
 • #CTZ21 - 23.11.2021

Lệnh trên các công cụ nêu trên được đóng vào ngày đã định và không tự động mở lại.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ InstaForex.